به زودی بر می گردیم

درود دوست من

برای انجام یکسری تغییرات فعلا نمیتونیم در خدمتتون باشیم

به زودی با کلی خبر خوب بر میگردیم