0
0

محمد امین محمدی

محمد امین محمدی، موسس سایت انگیزشی هنر جنگ است. او تا الان بیشتر از 100مقاله در زمینه رشد فردی، موفقیت و انگیزه نوشته و منتشر کرده  است. همچنین نویسنده  3 کتاب الکترونیکی با نام های سبز روشن (تکنیک های اعتماد به نفس) انرژی طوفانی (انگیزشی) و نظم فکری (توسعه فردی) است که به صورت معدود در سایت هنر جنگ در اختیار کاربران قرار گرفته است. او مربی رسمی وزارت ورزش است و در شاخه تخصصی رزمی فعالیت میکند. همچنین  از سال 1386 تا به الان، بیش از 3000 هنرجو را با استفاده از ادغام ورزش + سیستم توسعه فردی، مربیگری و  […]

  • بیوگرافی
  • دوره ها

محمد امین محمدی، موسس سایت انگیزشی هنر جنگ است. او تا الان بیشتر از 100مقاله در زمینه رشد فردی، موفقیت و انگیزه نوشته و منتشر کرده  است. همچنین نویسنده  3 کتاب الکترونیکی با نام های سبز روشن (تکنیک های اعتماد به نفس) انرژی طوفانی (انگیزشی) و نظم فکری (توسعه فردی) است که به صورت معدود در سایت هنر جنگ در اختیار کاربران قرار گرفته است.

او مربی رسمی وزارت ورزش است و در شاخه تخصصی رزمی فعالیت میکند. همچنین  از سال 1386 تا به الان، بیش از 3000 هنرجو را با استفاده از ادغام ورزش + سیستم توسعه فردی، مربیگری و  آموزش داده است.