کلیپ شماره 2

کلیپ فوق العاده انگیزشی من هرگز کوتاه نمیام

بارها برای هرکدوم از ما شکست هایی پیش اومده ، شکست هایی که باعث شده خیلی چیزها از دست بدیم ، اما هنوز هم سرپاییم ، ادامه میدیم تا به موفقیت برسیم . . .